Wereldhavens en globalisering

Grote zeehavens met hoogoprijzende containerschepen, supertankers, bulkschepen, machtige kranen, kades vol bergen kleurige containers, omringd door industriegebieden met chemische fabrieken, tanks, energiebedrijven, opslagloodsen en olie-industrie, zijn indrukwekkend. Grotendeels via de zee en via havens zijn duizenden jaren geleden volken met elkaar in contact gekomen en hebben ze elkaar beïnvloed .

De oudste havens in de wereld lagen vooral aan rivieren – waar schepen beschermd waren tegen stormen. Zoals aan de Nijl in Egypte, de Eufraat en de Tigris in Mesopotamië, de Indus in India en de Gele Rivier in China. Ze dreven al meer dan vierduizend jaar geleden onderling handel. Ook Rotterdam begon als rivierhaven; Antwerpen en Hamburg zijn dat nog steeds. Globalisering begon al duizenden jaren geleden.