De toekomst van scheepvaart en energietransitie

De scheepvaart is verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot, net als de luchtvaart. Havens en schepen proberen schoner te worden, via schonere brandstof en schonere motoren. Fabricage van spullen in goedkope landen,  zoals bijvoorbeeld medische producten, wordt deels teruggedraaid, wat invloed heeft op de scheepvaart. Maar dit alles is waarschijnlijk niet genoeg om klimaatverandering binnen de perken te houden. Er zal meer moeten gebeuren.